Informe sobre les demandes i necessitats del teixit associatiu castellonenc

Finançat/Impulsat per: Ajuntament de Castelló de la Plana

Novembre/Desembre 2020

Informe en relació a l’impacte de la COVID, les solucions adoptades, així com sobre les possibilitats de treballar en xarxa en relació a les necessitats i demandes de les associacions de Castelló de la plana

Aquest estudi exposa els efectes derivats de la
situació d’excepcionalitat viscuda amb la pandèmia
de la Covid19 sobre el teixit associatiu local. A més,
fou un instrument per a la planificació de futures
polítiques públiques vinculades a l’enfortiment
de l’associacionisme castellonenc: en l’àmbit de la
formació, pel que fa a facilitar i promoure el treball
interassociatiu, i també en millorar la gestió de les
subvencions, per esmentar alguns exemples.

 - 
English
 - 
en
French
 - 
fr
Spanish
 - 
es
Catalan
 - 
ca