Pla per la Justícia de Gènere d’Aldaia

Finançat/Impulsat per: Ajuntament d’Aldaia

Novembre 2020 / Març 2021

Disseny i elaboració participativa del diagnòstic de situació i redacció del Pla per la Justícia de Gènere del municipi d’Aldaia a través d’un procés participatiu amb les associacions de dones del municipi i el personal tècnic municipal.

 - 
English
 - 
en
French
 - 
fr
Spanish
 - 
es
Catalan
 - 
ca