Coordinació de les accions d’impuls de la xarxa de supermercats cooperatius

Finançat/Impulsat per: REAS Red de Redes

2021

Xarxa sectorial impulsada per REAS Red de Redes que promou i consolida les cooperatives d’alimentació sostenible (supermercats cooperatius)

Disseny, planificació i execució d’un programa per crear un espai d‟intercooperació per als supermercats cooperatius estatals. Entre les accions s’inclou la preparació i dinamització de reunions i trobades, la
elaboració d’informes i presentacions, la intermediació amb actors clau, l’estudi comparatiu de xarxes i espais cooperatius similars, la cerca i la preparació de finançament, i l’estudi i l’elaboració de materials de gestió dels supermercats cooperatius.

 - 
English
 - 
en
French
 - 
fr
Spanish
 - 
es
Catalan
 - 
ca