Circe

Circe és una aplicació web desenvolupada per Transversal Cooperativa Valenciana, amb el suport de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i els Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER).

L’aplicació, disponible online, ajuda a elaborar de manera participada els diagnòstics de municipi necessaris per enfrontar l’elaboració de plans estratègics municipals, i rebre propostes de la ciutadania i el personal tècnic de cara a l’elaboració del pla. A més, una vegada s’han creat aquests plans, dóna ferramentes per fer-ne el seguiment, anotant les actuacions realitzades, introduint les dades dels indicadors, i generant un informe de seguiment anual, alhora que es manté informada a la ciutadania i se li permet seguir fent aportacions. En cas de tindre més d’un pla, l’aplicació també permet relacionar-los i presentar la seua informació de forma unificada.

Objectius del projecte

El projecte «Aplicació per a l’elaboració i seguiment de plans estratègics municipals participats» definia com a objectius tècnics a resoldre, durant l’elaboració de plans:

  • Diferenciar les diferents fases de vida d’un pla estratègic (el diagnòstic, la elaboració, el seguiment i l’avaluació), adaptant la informació que mostra a les usuàries en cada fase perquè siga suficient però no excessiva.
  • Gestionar la documentació del projecte, siga del tipus que siga, mantindre-la organitzada i permetre la seua visualització a les usuàries adequades en cada moment.
  • Relacionar diferents plans estratègics d’una administració entre si, facilitant la tasca de les persones que treballen en més d’un pla estratègic alhora o que volen obtindre informació conjunta de tots els plans d’una administració.

Resultats assolits

El projecte segueix en fase d’execució fins el 30 de juny de 2024.

Projecte cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, dins del marc del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2021-2027

 - 
English
 - 
en
French
 - 
fr
Spanish
 - 
es
Catalan
 - 
ca