Circe

Circe és una aplicació web desenvolupada per Transversal Cooperativa Valenciana, amb el suport de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i els Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER).

L’aplicació, disponible online, ajuda a elaborar de manera participada els diagnòstics de municipi necessaris per enfrontar l’elaboració d’un pla d’igualtat municipal, i rebre propostes de la ciutadania i el personal tècnic de cara a l’elaboració del pla. A més, una vegada s’ha creat aquest pla, dóna ferramentes per fer-ne el seguiment, anotant les actuacions realitzades, introduint les dades dels indicadors, i generant un informe de seguiment anual, alhora que es manté informada a la ciutadania i se li permet seguir fent aportacions.

Objectius del projecte

El projecte «Aplicació per a processos participatius en el marc de l’elaboració i seguiment de plans d’igualtat» definia com a objectius tècnics a resoldre, durant l’elaboració de plans:

 • Informar a la ciutadania de les dades rellevants del pla
 • Rebre aportacions de la ciutadania de dades rellevants, especialment de punts del mapa rellevants
 • Rebre aportacions de la ciutadania de propostes de mesures
 • Integrar correctament les aportacions rebudes perquè siguen útils a qui desenvolupa el pla

I després de l’elaboració del pla:

 • Informar a la ciutadania de l’estat de desenvolupament del pla, especialment del nivell d’assoliment dels objectius, però també amb notícies rellevants sobre el pla, apartat de recursos, de contacte amb el servei d’igualtat municipal, etc.
 • Rebre aportacions de la ciutadania respecte al compliment de les mesures
 • Que associacions del municipi puguen informar d’activitats que duen a terme i que son rellevants per a alguna mesura del pla
 • Integrar correctament les aportacions rebudes perquè siguen útils a qui fa el seguiment del pla

Resultats assolits

En el moment de finalització del projecte, s’han assolit els resultats següents respecte a l’elaboració de plans:

 • Poder rebre suggerències de la ciutadania en quant al contingut del diagnòstic previ del pla
 • Poder rebre propostes de la ciutadania i del personal tècnic respecte a quines mesures cal incloure al pla
 • Poder elaborar el pla des de la pròpia aplicació, amb un procés d’esmenes, en el que persones amb un nivell menor de permisos poden proposar esmenes i persones amb un nivell major de permisos les poden acceptar o rebutjar
 • Poder gestionar les aportacions rebudes de la ciutadania, respondre-les i/o fer-les públiques

Per la part de seguiment de plans, s’han desenvolupat les següents funcionalitats:

 • Poder mostrar en una pàgina pública el contingut complet del pla, així com el progrés de la seua implementació
 • Poder mostrar, de manera configurable, més o menys informació del pla, depenent de si es considera publicable o no
 • Poder rebre aportacions de la ciutadania respecte al desenvolupament de cada mesura del pla, a través de la pàgina pública d’aquesta mesura
 • Poder gestionar les aportacions rebudes de la ciutadania, respondre-les i/o fer-les públiques

Addicionalment, s’ha desenvolupat una aplicació mòbil que permet a la ciutadania fer, des del seu dispositiu, qualsevol consulta o suggeriment que pot fer també des de la pàgina pública del pla en la web de Circe.

Projecte cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, dins del marc del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2021-2027

 - 
English
 - 
en
French
 - 
fr
Spanish
 - 
es
Catalan
 - 
ca