643 015 716
cooperativatransversal@gmail.com

Què fem?

Ens dediquem a la formació, l’assessorament i l’acompanyament en l’àmbit de la comunicació, la participació ciutadana, el desenvolupament local i el disseny de polítiques públiques. Treballem per a l’administració pública, el teixit associatiu i les xicotetes empreses o cooperatives del nostre entorn. A continuació et presentem els nostres serveis.


 1. Formació per a entitats.
 2. Processos participatius.
 3. Dinamització comunitària.
 4. Acompanyament en processos de pressa de decisions i creativitat social.
 5. Diagnòstics.
 1. Anàlisis, sondejos i prospectiva de mercat de treball.
 2. Estratègies de desenvolupament socioeconòmic.
 3. Polítiques actives d’ocupació:
  cursos de formació, tallers, plans d’ocupació, etc.
 4. Estratègies de desenvolupament local sostenible.
 5. Investigació i foment de l’economia social i el cooperativisme local.
 1. Diagnòstics socials, sondejos d’opinió,  prospectiva i producció de coneixement situat.
 2. Impartició de cursos i tallers en tots els nostres àmbits de treball.
 3. Recerca i desenvolupament de metodologies innovadores.
 4. Participació en xarxes d’intercanvi de coneixement.
 1. Plans de comunicació.
 2. Desenvolupament de campanyes de sensibilització.
 3. Produccions audiovisuals.
 4. Tallers i formació.
 5. Organització de jornades, debats, presentacions, etc.

 1. Assessorament i disseny de projectes per a les diverses administracions.
 2. Estudis estratègics de caràcter sectorial o territorial.
 3. Diagnòstics i plans d’acció de govern en diferents àmbits.
 4. Avaluació de polítiques públiques.
 1. Disseny, planificació i avaluació de plans d’igualtat.
 2. Aplicació de la perspectiva de gènere a les polítiques públiques.
 3. Intervencions per a l’educació en la igualtat.
 4. Disseny de patis inclusius i
  diagnòstic coeducatiu per a escoles, instituts i entitats de lleure.
 5. Disseny de campanyes de sensibilització.

Forma’t amb Transversal

Un catàleg de cursos basat en el rigor teòric i l’experiència associativa amb l’objectiu de millorar l’acció col·lectiva