664 711 233
cooperativatransversal@gmail.com

Contacta

Estem a la Nau 5 del Centre d’Innovació, Energia i Sostenibilitat (CIES)
C/ Lituania 10 – Ciutat del Transport. 12006, Castelló.