GESTIONAR LA COMUNICACIÓ DE LA NOSTRA ENTITAT

Les xarxes socials i els mitjans de comunicació poden difondre les nostres idees i les nostres accions i influir en la percepció social que existeix sobre la nostra entitat, sobre determinades problemàtiques que abordem o sobre el nostre territori.